Sri Chalapathi Rao-Guest Book

Guest Book

Post new message

(Your email id will not be Displayed in guest book)
 

Name *  
Email *  
Message *

  

 

Messages

View next page 1 2 3 4 5 > View all pages

#256 | 09-Feb-19, 23:08:33 | Ram Reddy
 
పూజ్య గురువుల వారికి పాదనమస్కారం చేస్తూ చిన్న విన్నపం.
వివేకచూడామణిలో శ్లోకం 41 నుంచి శ్లోకం 236 వరకు అందుబాటులో లేదు. దయచేసి upload చేయగలరని నా ప్రార్థన.

Reply written by care@srichalapathirao.com at 10-Feb-19, 12:46:36

Om Sri Gurubhyonamaha,

Reason has been mentioned in Day 22 (4 mins speech) of below URL http://www.srichalapathirao.com/discourses?c...

Its covered in mentioned subjects, hence started from shlokam 237

Regards

#255 | 07-Feb-19, 16:45:17 | M PRAVEEN KUMAR
 
NAMASKARAM GURUJI,

I LIKE YOUR SPEECHES VERY MUCH GURUJI, PLEASE DO RELATING TO ALL KHESTRAS INFORMATION AS PER PURNAS

REGARDS
M PRAVEEN KUMAR

Reply written by care@srichalapathirao.com at 10-Feb-19, 12:54:43

Om Sri Gurubhyonamaha,

Guruji doesn't focus much on Puranas, tens or hundreds of other speakers exist to teach puranas. However we have very very limited gurus who gives lectures on Prasthanatrayam (Bhagavad Gita, Upanishads, Brahma sutras). Our focus will continue on same. However In Maha bharatam most of remaining contents will be covered in form of Upakhyanas

Regards

#254 | 27-Jan-19, 7:08:00 | Satish
 
పూజ్యశ్రీ గురువుగారికి నమస్సుమాంజలి,
నేను బెంగళూరులో ఉంటాను. నేను నిష్కామ కర్మ యోగం అలవాటు చేసుకుందామని అనుకుంటున్నాను. కానీ రోజులో 90% నేనే చేస్తున్న కర్మలు అనే భ్రమలో ఉంటున్నాను. మీ ప్రవచనాలు చాలా సేపు వింటాను రోజు. మళ్ళీ విషయాల మీదికి వెళ్ళిపోతుంది మనసు. మీ అనుగ్రహం కలిగే అవకాశం ఈ జన్మలో నాకు ఉంటుందంటారా! ఏమైనా మీరు మీ ప్రవచనాలు ద్వారా నాకు కలిగించిన మనో సంతృప్తి, జ్ఞానానికి నేను నిజంగా ఏదో సుకృతం చేసుకుని ఉండాలి. మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం తప్ప ఏమీ చేయలేని అసక్తుడుని.
నాకు కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి గురువు గారు. నేను అడగడానికి అర్హూడనేనా!!!

Reply written by care@srichalapathirao.com at 27-Jan-19, 12:51:55

Om Sri Gurubhyonamaha,

Thanks for your message. Please post your questions to care@srichalapathirao.com
we will have them addressed by Guruji sooner

regards

#253 | 22-Jan-19, 14:36:14 | Ramarao
 
గ్రంధంలో ఉన్నది ఉన్నట్లు లక్ష్యార్ధ సహితంగా వ్యాఖ్యానించడం, అందులోను వేదాంత గ్రంధాలను తెలుసుకోగోరిన శిష్యుల సమయం ఏమాత్రం వృధాకాకుండా, వ్యాఖ్యానిస్తున్న శ్లోకానికి సంబంధించిన విషయానికి బయటకు వెళ్ళి ఏదో చెప్పి వెనేవారికి ఆహ్లాదం కలిగించాలనుకోకుండా -గ్రంధాలను గౌరవిస్తూ, గురువుగారు మీరు చేస్తున్న అద్భుత ప్రవచనాల తీరు అనన్యసామాన్యం.

వేదాంతం అందరికీ వినసొంపుగా ఉండదు, జాగ్రత్తగా గురువు యొక్క ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో శిష్యుడియొక్క అర్హతకు తగిన విధంగా శిష్యుల స్ధాయిని బట్టి ఏ గ్రంధం మొదట తెలుసుకోవాలో ఆ తరువాత ఏ గ్రంధం తెలుసుకోవాలో, శ్రవణ - మనన - నిధిధ్యాసనలను సంసారంలోనే బాధ్యతల నడుమ ఉండి చేయగలిగేలా మీరు ఇస్తున్న శిక్షణ అత్యద్భుతం. గురుదేవులు శ్రీ చలపతిరవుగారికి శతకోటి వందనములు

Reply written by care@srichalapathirao.com at 22-Jan-19, 21:52:02

Om Sri Gurubhyonamaha,

Thankyou for your greetings

Regards

#252 | 22-Jan-19, 12:37:41 | gitanand pokkuluri pokkuluri
 
GURUVARYA !
About a hour ago we interacted over mobile in connection with your column jeevanmukti in Paramjyothi of Andhrajyothi daily today.
I am the disciple of Brahmaleena Puranapanda Radhakrishnamurthy
and was his PA. I did parayana of Sri Ramarakshastotram, maruti sotram, Lalihasahasranamams etc in his Bhagavatamandiram.

I am the founder-chairman of Gita Vision Trust (Regd) and doing some innovative programmes,wrote some books, conducted meetings and produced Sthitapragnayoga (Subhodaya gita and Acharana Gita cds and wrote english poems on Gita under title Gita Comes Alive. Visited Kurukshetra and gave a power point presentation on my views about Glita etc.
Recentlly I introduced Karmayogi, Bhakti Yogi and Jnanayogi awards to the derserving persons in the society. Already two programmes were conducted.
I am a freelance journalist in English and Telugu.I specialized in translations of Telugu, English and Hindi books.
I would like to meet you after some time if you permit.

With Highest Regards,

gitanand subbarao pokkuluri

Reply written by care@srichalapathirao.com at 22-Jan-19, 21:51:14

Om Sri Gurubhyonamaha,

Thankyou for your interest.
Please call us at 8008539770 before you plan to visit.

Thankyou

#251 | 07-Jan-19, 6:51:19 | a.siva koteswara Rao
 
send dakshinamurthy stotram

Reply written by care@srichalapathirao.com at 07-Jan-19, 7:34:10

Om Sri Gurubhyonamaha,

Please refer the following URLs
http://www.srichalapathirao.com/discourses
http://www.srichalapathirao.com/catalog

Regards

#250 | 01-Jan-19, 14:45:14 | Prasad
 
గురువు గారు, మీరు టీవీ లలో చెప్పడానికి ఇష్టపడరా?

Reply written by care@srichalapathirao.com at 01-Jan-19, 15:24:31

https://youtu.be/NJHRp1JW0is >> To refer Full Text

#249 | 31-Dec-18, 10:29:38 | GV
 
ఒక జ్ఞాని ఎలా ఉండాలో వివరించారు ధన్యవాదాలు

#248 | 26-Dec-18, 12:10:38 | avanthi chalasani
 
listening to the pravachanams of guruji. please give info about activities

Reply written by care@srichalapathirao.com at 27-Dec-18, 7:07:21

Om Sri Gurubhyonamaha,

Thanks for your interest. You may refer the following URL to know more about activities conducted by Adhyatmika Jnana peetham.

http://www.srichalapathirao.com/programs

In Short, 225 Jnana yajnas conducted in last 23 years. Around 20 Activities will be conducted every year. Please refer the URL for more info.

Thankyou

#247 | 07-Nov-18, 6:47:48 | Nakerikanti Srinivasa Rao
 
Harhi om

#246 | 28-Oct-18, 15:45:07 | subramanyam peri
 
Iam listening to guruvugaru pravachanam, Iam at chennai, pl. keep me informed about activities

Reply written by care@srichalapathirao.com at 27-Dec-18, 7:11:51

Om Sri Gurubhyonamaha,

Thanks for your interest.

You may please refer http://www.srichalapathirao.com/programs to know more about activities.

The fact is - we put very minimal effort in updating activities section. Physical presence will give the actual feel/enjoy of celebrations. Example : Guru Purnima, Gita Jayanti, Etc will be greatly memorable to those who can present physically.

Thankyou

#245 | 25-Oct-18, 10:14:32 | Gangadharam
 
శ్రీ గురుబ్యోనమః

గురువుగారు ఉపనిషత్తులపై మీ ప్రవచనాలు చాలా అర్థవంతగా ఉన్నాయి. మీ వల్ల నా జీవిత లక్ష్యం తెలుసుకోగలిగాను. ప్రస్తుతం వివేకచూడమణి పై మీరు చేసిన ప్రవచనాలు వింటున్న. నేను కొన్ని రోజుల క్రితం ప్రవచనాలు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న. కానీ ఇప్పుడు ప్రవచనాలు డౌన్లోడ్ అవడం లేదు. Save option లేదు. దయ చేసి మీరు ప్రవచనాలు డౌన్లోడ్ అయ్యేల చూడగలరని నా ప్రార్ధనా.

Reply written by care@srichalapathirao.com at 25-Oct-18, 16:33:45

Om Sri Gurubhyonamaha

Thankyou for your interest.
Please refer the URL : http://www.srichalapathirao.com/catalog and get the required Discourse CD/DVD/Books. If you seriously would like to follow all discourses of Bhagavad Gita, Upanishads, Brahma Sutras you may have pen drive or external USB HDD

Regards
care@srichalapathirao.com

#244 | 19-Oct-18, 9:56:15 | KUDUPUDI NAGESWARARAO
 
ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః

జనన మరణ రూప సంసార బంధం నుండి తప్పించుకొనుటకు ముక్తి ఒక్కటే మార్గం. ఒక సద్గురువును ఆశ్రయించి తగిన జ్ఞానాన్ని పొంది, సాధనలు ప్రారంభించగలరు

#243 | 28-Sep-18, 9:59:14 | Parvathi akkaraju
 
మీ ప్రవచనాలు వినడం నాకు చాలా ఆనందంగా వుంది. చక్కని బాషతో చక్కగ వివరిస్తున్నారు. మీకు అనేక వందనములు.🙏💐

#242 | 12-Sep-18, 22:09:25 | ధరణి
 
ఓం శ్రీగుర్భోన్నమహ:
గురుగారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
గురుదేవుల పాదపద్మములులకు సాష్టంగా నమస్కారములు అర్పిస్తున్నను, నా తెలిసితెలియక చేసిన తప్పులను క్షమించి వారి చల్లని చూపులు ఈ పాపత్మునిపైపడుగాక, గురుదేవుల కటాక్షము చేత ఈ పాపి జన్మ సార్ధకత పొందుగాక.

#241 | 12-Sep-18, 20:59:40 | Gangadharam
 
Sri Gurubhyonamaha. Guruvu gariki janmadina Subhakankshalu. Meeru elanti enno janmadina vedukalu Jarupukovalani manasara aa bhagavantunni pradistu meeku aayu arogyalu prasadinchalani aakankshistunnanu

#240 | 06-Aug-18, 7:07:50 | santosh tipparam
 
Guruvugariki namaskaramulu,
thank you very much sir.

#239 | 25-Jul-18, 11:16:20 | Satya
 
Please extend my vandanamulu to guruji. With out his teaching I would never understand sastras.
I listen, relisted and try to explain his teachings to fellow residents , those interested
but don't know Telegu.
Guruji is Godsent to me.

Satyanarayana Mamidi

PS: I wish he will teach Bruhadaranyaka and Chandogya Upanishad.
I was told that he taught them before but I have no access to that teaching. He probably
taught before online format is available. Only people in Chilakaluri peta residents
are lucky enough to learn.

#238 | 24-Jul-18, 23:27:27 | Srinivas
 
Poojya Guruji,
Padabi Vandanamulu,
Thanks for your tremendous efforts in sharing your knowledge, and very deep insight into the complex subject. I feel I am thankful for everything.

Thank you.

#237 | 22-Jul-18, 15:35:29 | K Satya Narayana Rao
 
Sir Recently lestining Upaneshads and Bramha Sutramulu daily. Thank you very much for your simple talks in Telugu made easy to understand difficult concepts.


View next page 1 2 3 4 5 > View all pages